Operateri

PREDSTAVLJEN TELENOROV UMETNIČKI KALENDAR “2010 OKRENI I KRENI”

Kalendar cele godine poziva na zaštitu životne sredine, nakon toga može biti ukrasni magnet, podmetač za čašu, simbol na zidu

Telenorov umetnički kalendar za 2010. godinu čini 12 zelenih krugova, osmišljenih da podsećaju na bogatstvo prirode, njenu važnost i lepotu. Kombinovanjem krugova, na početku svakog meseca u 2010-oj, moguće je osmisliti ličnu akciju za očuvanje životne sredine.

Autori dizajna su „od – do“ arhitekte, Nataša Ilinčić i Jugoslava Kljakić, poznate po izradi projekata koji promovišu održivi pristup u dizajnu. Primena novih tehnologija, kombinovanje prirodnih materijala i neiskorišćenog otpada u radu, kao i želja da dođu do kreativnih odgovora na savremenu ekološku krizu, zajedničke su vrednosti koje su ih spojile sa Telenorom.

Cilj nam je da korisnika uključimo u aktivno upotrebljavanje predmeta koje dizajniramo i ostavimo mu prostora da sam deluje. U isto vreme i da nenametljivo podsećamo na jednu od najvažnijih tema današnjice – ekologiju. Verujem da smo zajedno sa kreativnim timom Telenora postigli to, i mnogo više. Kalendar je nastao kao dobar spoj inspiracije i ogranizacije“, kaže Nataša Ilinčić.

Ovakva saradnja se već može nazvati tradicijom. OKRENI I KRENI! je treći kalendar koji Telenor pravi u saradnji sa domaćim umetnicima. Ovogodišnja saradnja sa grupom „od-do“ predstavlja krunu dosadašnjeg rada kompanije na ekološkim projektima.

Ćel Morten Jonsen

Za Telenor, umetnost opipljivo i vidljivo odslikava vrednosti do kojih držimo – inovatorstvo i kreativnost. Zato smo uvek spremni da podstaknemo i podržimo umetničke projekte, posebno onda kada ih je moguće povezati sa još jednim našim strateškim opredeljem – zaštitom životne sredine. Ovogodišnji kalendar spaja ta dva nama važna koncepta”, kaže Ćel-Morten Jonsen, generalni direktor Telenora.

I prethodna dva kalendara izrodila su se iz većih projekata. Prvi kalendar „Moj zid, tvoj izazov“, Aleksandra Maćaševa, predstavljao je reprodukciju 12 najboljih radova sa nagrađenog konkursa za dizajn Telenorovih tapeta, a drugi, za 2009, nazvan „Novo lice grada“, Igora Oršolića, predstavljao je projekte kojima je Telenor fondacija podržala oslikavanje murala u gradovima Srbije. Zajedničko za sve kalendare jeste to da imaju višestruku namenu i neograničeno dugo ostaju uz korisnika.

Leave a Reply