Operateri

Promena cena u međunarodnom saobraćaju za korisnike 064 i 065 mreže

mt:s obaveštava prepaid korisnike 064 i 065 mreže da će se od 1. marta 2009. primenjivati nove cene i obračunski interval za razgovore u odlaznom međunarodnom saobraćaju.

Nova cena minuta razgovora, u zavisnosti od zone, je: 15,00 dinara (Zona O), 39,00 dinara (Zona 1), 43,00 dinara (Zona 2), 51,00 dinar (Zona 3), 94,00 dinara (Zona 4) i 115,00 dinara (Zona 5). Nova cena uspostave veze je 2,90 dinara, dok će se za tarifiranje svih razgovora primenjivati obračunski interval: 60+30s.

*Sve navedene cene prikazane su bez PDV-a

Leave a Reply