Operateri

Nova mt:s usluga SMS imenik

Korisnici mobilne telefonije Telekoma Srbija od sada imaju mogućnost da putem SMS poruke dobiju podatke o korisniku fiksnog telefonskog priključka.

Usluga SMS imenik omogućava dobijanje podataka o imenu, prezimenu i adresi fizičkog ili nazivu i adresi pravnog lica. Da bi korisnik dobio željene podatke, potrebno da broj fiksnog telefona zajedno sa pozivnim brojem (npr: 0111234567) pošalje putem SMS-a na broj 988. Dostavljeni podaci se dobijaju iz baze podataka Službe 988 Telekoma Srbija.

Cena usluge „SMS imenik“ je 10,00 dinara po jednom zahtevu. Cena je izražena bez uračunatog poreza. Informacije o usluzi „SMS imenik“ možete dobiti besplatnim pozivom na broj 0800 100 800 ili ih možete pogledati OVDE

Leave a Reply