Operateri

Telekom Srbija nastavlja sa podrškom studentskim organizacijama

Udruženje studenata elektrotehnike Evrope “EESTEC LC Novi Sad” organizovalo je „Predsedničku konferenciju udruženja studenata elektrotehnike Evrope”– “EESTEC Chairpersons’ Meeting 2010”, čiji je pokrovitelj bio Telekom Srbija a.d. Podrška udruženju studenata elektrotehnike, samo je nastavak uspešne saradnje kompanije sa studentskim organizacijama.

Reputacija kompanije se gradi i kroz neposredan kontakt sa mladim i obrazovanim ljudima, budućim stožerima znanja, ideja i inovacija u društvu. Upravo zbog toga, a polazeći od načela da je Srbiji neophodno konstantno ulaganje u razvoj i obrazovanje, pogotovo u segmentu informacionih tehnologija, Telekom Srbija a.d. je ove godine ostvario nekoliko uspešnih partnerskih projekata sa studentskim organizacijama u Srbiji. Iskustva proistekla iz ovih zajedničkih inicijativa sa AIESEC-om, ESTIEM-om, i sada EESTEC-om, govore nam da mladi vide našu kompaniju kao dobrog i perspektivnog poslodavca gde žele da steknu svoja prva poslovna iskustva.

Konferenciju je otvorio Željko Pijevac, Šef Službe za prodaju rezidencijalnim korisnicima u Novom Sadu. U obraćanju skupu, Pijevac je istakao važnost saradnje Telekoma Srbija a.d. sa studentskim organizacijama. „Iskustvo nam govori da mladi treba da i dalje da budu ciljna grupa za sve naše društveno odgovorne i partnerske aktivnosti. Studente vidimo ne samo kao kreatore novih ideja, već i pokretače pozitivnih promena i, nadamo se, naše buduće zaposlene“.

Predsednička konferencija udruženja studenata elektrotehnike Evrope održana je od 21. do 27. novembra 2010. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Ovaj događaj je okupio 70 najznačajnijih predstavnika “EESTEC” organizacije iz Evrope, ali i lokalnih komiteta, a cela manifestacije je vrlo značajna za studente jer su imali priliku da kroz niz radnih sesija, treninga i simulacija razviju lične i socijalne veštine i sposobnosti, podele iskustvo i znanja i pokrenu diskusiju na različite teme.

Leave a Reply