Operateri

Telekom Srbija od 1. juna primenjuje odluku o uvođenju dodatne takse u mobilnoj telefoniji

Telekom Srbija a.d. počeće od 1. juna 2009. sa primenom takse od 10% na upotrebu mobilnih telefonskih servisa, u skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije i odredbama Izmena i dopuna Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara.

Porez od 10% važiće za sve pozive, standardne tekstualne (SMS) i multimedijalne (MMS) poruke, prenos podataka (GPRS) i dodatne usluge u zemlji i inostranstvu.

Porez se neće obračunavati prilikom kupovine telefona, modema za prenos podataka, SIM kartica i servisa sa dodatnom vrednošću (plaćanje parkinga, usluge m-uprave, nagradne igre i slično). Pored toga, porez se neće obračunavati na saobraćaj koji generišu korisnici stranih mobilnih mreža koji posećuju Srbiju.

Korisnicima postpejd tarifnih profila, dodatni porez se obračunava na ostvareni mesečni saobraćaj i na računu će se prikazivati kao posebna stavka.  Prvi ovakav račun za saobraćaj ostvaren u junu, postpejd korisnici će dobiti u mesecu julu.

Kod pripejd korisnika, taksa će se automatski obračunavati prilikom generisanja saobraćaja, a ne prilikom uplate dopune. Cena pripejd dopune se neće menjati.

Porez na upotrebu mobilnog telefona ne uračunava se u osnovicu za obračun PDV-a.

Leave a Reply