Operateri

“Telekom”, “Telenor” i “Vip” traže nove frekvencije za mobilne

Telekomunikacione kompanije “Telekom Srbija”, “Telenor” i “Vip mobile” podnele su prijave javno nadmetanjanje za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje novih opsega radio-frekvencija za mobilnu telefoniju u Srbiji.
To je danas saopštila Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL).
Te kompanije mogu da podnesu ponude za učešće u javnom nadmetanju do 9. februara 2015. godine.
Ponude se odnose na radio-frekvencije u opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz za četvrtu generaciju mobilne telefonije.
Ratel će izdati najviše tri pojedinačne dovole za tu frekvenciju, na period od 10 godina koji može da bude produžen za još dve godine.

2 thoughts on ““Telekom”, “Telenor” i “Vip” traže nove frekvencije za mobilne

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Nisu u pitanju novi, vec stari radio-frekvencijski podopsezi. U pitanju je nesporazum, ili nesto drugo.

  Naime, u Pravilniku o minimalnim uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za koriscenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radio-frekvencijskom opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz, odredbe o broju pojedinačnih dozvola koje se izdaju za radio-frekvencijski opseg 1710–1785/1805–1880 MHz iz clan 3. glase:

  “U skladu sa Planom raspodele i IZDATIM pojedinačnim dozvolama za korišćenje radio-frekvencija raspoloživo je sedam radio-frekvencijskih blokova, širine po 5 MHz.

  Za teritoriju Republike Srbije, za raspoložive radio-frekvencijske blokove u radio-frekvencijskom opsegu iz člana 1. ovog pravilnika, izdaju se najviše TRI pojedinačne dozvole.

  Jednom operatoru može biti izdata najviše JEDNA pojedinačna dozvola.

  Pojedinačnom dozvolom mogu se dodeliti najviše DVA radio-frekvencijska bloka.

  Ukoliko na ovaj način nije moguće dodeliti šest radio-frekvencijskih blokova, preostali radio-frekvencijski blokovi se mogu dodeliti bez ograničenja iz stava 4. ovog člana.”

  S druge strane, u Pravilniku o utvrđivanju Plana raspodele radio-frekvencija za rad u radio-frekvencijskim opsezima 1710–1785/1805–1880 MHz, u Tabeli 1. nabrojano je 15 (PETNAEST) osnovnih radio-frekvencijskih blokova?!

  S obzirom na neuskladjenost ova dva pravilnika, ostaje nejasno o cemu se tcno i stvarno radi.

 2. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Ukoliko su u pitanju ipak novi frekvencijski podopsezi – daje se i sledeci “Predlog za raspodelu frekvencija u opsezima 790-862 MHz i 894-790 MHz”:

  REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POSTANSKE USLUGE

  MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

  Povod: Clanak “Personal magazina” – “Telekom”, “Telenor” i “Vip” traže nove frekvencije za mobilne

  Postovane koleginice i kolege, dame i gospodo,

  Iako nisam upoznat sa namerama vasih planera i stratega upotrebe radio-frekvencijskog spektra, mislim da bi bilo razumno, efikasno, ekonomicno i posteno da se u opegu 790-862 MHz, u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju plana raspodele radio-frekvencija za rad u frekvencijskim opsezima 791–821/832–862 MHz (http://www.ratel.rs/upload/documents/Regulativa/Pravilnici/Pravilnik
  %20o%20utvrdjivanju%20plana%20raspodele%20791_821-832_862%20MHz.pdf), po dva osnovna frekvencijska bloka (podopsega) dodele na koriscenje “Telekomu”, “Telenour” i “Vipu” za pruzanje bezicnih sirokopojasnih komunikacionih usluga, a u opsegu 894-790 MHz, posle donosenja odgovarajucih propisa, svi podopsezi (blokovi) dodele na koriscenje Javnom preduzecu “Emisiona tehnika i veze” na ekslizivno (iskljucivo) koriscenje za pruzanje bezicnih TV usluga na zahtev i drugih sirokopojasnih komunikacionih usluga putem sistema prenosa IPTV, odnosno IP protokola.

Leave a Reply