Operateri

Telenor banka: ŠTEDNJA U DINARIMA SA GODIŠNJOM KAMATOM OD 7%

Povodom Svetskog dana štednje Telenor banka predstavila ponudu za svoje korisnike 29. oktobar 2014 – Telenor banka je, povodom predstojećeg Svetskog dana štednje, u svoju ponudu uvrstila štednju po viđenju. Na ovaj način korisnik može da štedi u dinarima po kamatnoj stopi od sedam odsto na godišnjem nivou, sa mesečnim pripisom obračunate kamate.

Ceo proces prijave i otvaranja štednog računa u Telenor banci korisnik samostalno obavlja putem interneta, bez odlaska u Telenor prodavnice. Moguće je otvaranje više od jednog štednog računa.

telenor banka

„Telenor banka je u skladu sa preporukom Narodne banke Srbije podržala štednju u domaćoj valuti. Korisnici će imati mogućnost većeg prinosa od kamate na štednju po viđenju u dinarima u odnosu na tržišni prosek ponude štednje. Budući da su korisniku sredstva na raspolaganju u svakom trenutku, štednja po viđenju je vrlo fleksibilan vid štednje. Omogućen je dnevni obračun kamate na deponirana sredstva i pripis na kraju svakog meseca ili u trenutku prekida štednje, pri čemu se novac prebacuje na viševalutni tekući račun”, istakao je Marko Carević, direktor marketinga Telenor banke.

Pre ugovaranja štednog računa, korisnik u aplikaciji ima kalkulator u koji može uneti iznos koji želi da deponuje i tako steći uvid u obračun kamate koji ostvaruje na ta sredstva. Korisnik može kroz redovne mesečne uplate svakog meseca da prenese odabrani iznos sa tekućeg na štedni račun, kao i da u svakom trenutku ima uvid u stanje na računu i sam upravlja svojim sredstvima. Tokom perioda dok štedi u Telenor banci, korisniku su sredstva svakog trenutka na raspolaganju.

Leave a Reply