Operateri

Od 1. aprila za Telenorove korisnike važe nove cene poziva Telekomovih uslužnih brojeva

Pozivi kratkih brojeva u fiksnoj mreži koji počinju cifrom 9, za Telenorove korisnike, biće naplaćivani na sledeći način:

Kratak broj*  Cena**
988               18,22 RSD/pozivu
9812             18,22 RSD/minutu
9822             9,11 RSD/pozivu
9823             9,11 RSD/pozivu
9844             9,11 RSD/pozivu

*Kratki brojevi mogu se birati sa svim prefiksim
**Cene su date bez Poreza na dodatu vrednost (PDV) i Poreza na upotrebu mobilnog telefona (PUMT)

Pozivi ka ostalim kratkim brojevim u fiksnoj mreži koji počinju cifrom 9, tarifiraju se u skladu sa tarifnim paketom korisnika po ceni definisanoj za pozive prema fiksnoj mreži.

Zvanje hitnih službi iz Telenorove mreže se ne naplaćuje.

Leave a Reply