Operateri

Telenorovi korisnici dobijaju 400 SMS poruka, 400 minuta razgovora i 40 MB za 200 dinara

Svi novi Telenorovi pripejd korisnici koji se putem servisa „Moj meni“ opredele za ponudu „Moj miks“ mogu da kupe 400 minuta u Telenorovoj mreži, 400 SMS poruka i 40 megabajta u nacionalnom saobraćaju.

Servisu „Moj Meni“ pristupa se besplatnim pozivanjem koda *111#, gde u okviru ponude „Moj miks“, novi korisnik može kupiti svoj paket za 200 dinara. Paket važi 7 dana od dana aktivacije.

Za postojeće pripejd korisnike ponuda je prilagođena njihovim navikama, a pozivanjem koda *111# mogu da saznaju koji je njihov ”Miks” i po povoljnim cenama kupe puno minuta, SMS poruka i megabajta.

Prilikom kupovine paketa, iznos po kojoj je paket ponuđen će automatski biti skinut sa računa korisnika, a usluga će biti odmah dostupna.

Leave a Reply