Operateri · Telekomunikacije

Samo Telenor u konkurenciji za licencu za drugog fiksnog operatora

Završena prva faza javnog nadmetanja za licencu za drugog fiksnog operatora

Izdavanje licence drugom fiksnom operatoru je ključno za dalju liberalizaciju tržišta telekomunikacije u Republici Srbiji, obezbeđivanje novih investicija u sektoru telekomunikacija, razvoj širokopojasnog pristupa i kreiranje novih servisa. Korisnici će, pored mogućnosti izbora operatora, dobiti pakete usluga u okviru kojih bi mogli da budu fiksni telefon, Internet, IP televizija, kao i usluge potrebne za efikasno poslovanje i poboljšanje kvaliteta života građana. Konkurencija na tržištu će definisati cene takvih paketa. Prednosti će biti brži rad i bolja produktivnost kompanija, a samim tim i rast bruto domaćeg proizvoda i otvaranje novih radnih mesta.

Imajući u vidu značaj druge licence za fiksne mreže i usluge, Republička agencija za telekomunikacije je pokrenula inicijativu za njeno izdavanje. U skladu sa Akcionim planom za realizaciju strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji za period do 2010. godine, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo je 23.10.2009. donelo Pravilnik o broju i periodu na koji se izdaje Licenca za javne fiksne telekomunikacione mreže i usluge, kao i o minimalnim uslovima za izdavanje Licence i najmanjem iznosu jednokratne naknade za izdavanje Licence.

RATEL je na osnovu svojih nadležnosti i uslova preciziranih u Pravilniku, pokrenuo proceduru javnog nadmetanja za licencu i objavio poziv ponuđačima. Četiri kompanije su otkupile konkursnu dokumentaciju:
1. Telenor d.o.o,
2. VIP mobile d.o.o,
3. Kerseyco Trading Limited (Kipar),
4. Konsing Group.

Republička agencija za telekomunikacije je u utorak, 12.1.2010, sprovela prvu fazu javnog nadmetanja za izdavanje jedne licence za javne fiksne telekomunikacione mreže i usluge za teritoriju Republike Srbije – javno otvaranje ponuda. Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja je konstatovala da je dokumentaciju blagovremeno predala kompanija Telenor d.o.o.

Dr Milan Janković, izvršni direktor RATEL-a i predsednik Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja, izjavio je da će Komisija detaljno pregledati dokumentaciju koju je podnela kompanija Telenor i najkasnije do ponedeljka, 18. januara 2010, do 10:00, objaviti da li je ovaj ponuđač ispunio uslove za dalje učešće u postupku. Do navedenog datuma će biti objavljeno i vreme i mesto na kome će se javno otvoriti finansijska ponuda.

Leave a Reply