Operateri · Telekomunikacije

Upravni odbor RATEL-a dodelio licencu Telenoru

Upravni odbor Republičke agencije za telekomunikacije je, na danas održanoj sednici, doneo odluku da se kompaniji Telenor d.o.o. dodeli licenca za javne fiksne telekomunikacione mreže i usluge za teritoriju Republike Srbije. Pri donošenju odluke, članovi Upravnog odbora su za polaznu osnovu uzeli sledeće činjenice:

 • neophodnost uvođenja  konkurencije u sektoru fiksne telefonije, jedinog segmenta tržišta telekomunikacija u Republici Srbiji koji još nije liberalizovan, što predstavlja uslov za dalji privredni razvoj Republike Srbije,
 • u susednim zemljama novi operatori fiksne telefonije ulaze na tržište na osnovu odobrenja, a ne licenci, kao što je predviđeno i novim regulatornim okvirom,
 • sredinom 2009. godine izdate su dve licence za fiksni bežični pristup za koje je jednokratna nadoknada iznosila po 540.000 evra,
 • da bi novi fiksni operator mogao da pruži očekivani nivo usluga, pre svega usluga širokopojasnog pristupa u skladu sa Strategijom i akcionim planom za razvoj širokopojasnog pristupa do 2012, moraće da uloži značajna sredstva u telekomunikacionu infrastrukturu.

Telenoru će licenca biti uručena sredinom februara, a biće izdata na period od deset godina, uz mogućnost produženja za još deset godina. Telenor je u obavezi da počne sa komercijalnim pružanjem usluga u roku od godinu dana od dana dodele licence“, kaže dr Milan Janković, izvršni direktor RATEL-a i predsednik Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja.

RATEL je na osnovu svojih nadležnosti i uslova preciziranih u Pravilniku o broju i periodu na koji se izdaje Licenca za javne fiksne telekomunikacione mreže i usluge, kao i o minimalnim uslovima za izdavanje Licence i najmanjem iznosu jednokratne naknade za izdavanje Licence donetom od strane Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, 20. novrmbra 2009. pokrenuo proceduru javnog nadmetanja za licencu i objavio poziv ponuđačima. Četiri kompanije su otkupile konkursnu dokumentaciju:

 1. Telenor d.o.o,
 2. VIP mobile d.o.o,
 3. Kerseyco Trading Limited (Kipar),
 4. Konsing Group.

Rok za predaju  ponuda je bio 12. januar 2010, i tog dana je sprovedena prva faza javnog nadmetanja – javno otvaranje ponuda. Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja je konstatovala da je dokumentaciju blagovremeno predala jedino kompanija Telenor. 15. januara je obavljeno javno otvaranje finasijske ponude. Kompanija Telenor je ponudila iznos od 1.050.000 evra na ime jednokratne naknade za licencu za drugog fiksnog operatora.

Vlada Republike  Srbije je, na sednici održanoj 21. januara 2010, prihvatila Telenorovu ponudu, a Upravni odbor RATEL-a je  danas doneo odluku o dodeli licence.

One thought on “Upravni odbor RATEL-a dodelio licencu Telenoru

 1. zoran

  Sve pohvale RATEL-u

  Bilo je krajnje vreme da Telekom dobije konkureciju…
  Ja već devet godina tražim da mi uvedu fiksni priključak i do dan danas bezuspešno, živim u Obrenovcu i nadam se da će ovim ulaskom Telenora nešto da se promeni…

  Pozdrav

Leave a Reply