vip-mobile-fond-donacija
Operateri

Vip donacija od 3 miliona dinara za prevenciju astme kod najmlađih

Kompanija Vip i njeni korisnici  omogućili su  masovno ispitivanje funkcije pluća kod dece u osam gradova u Srbiji  tokom  2013. godine

Vipova tradicionalna novogodišnja donacija u vrednosti od 3 miliona dinara  uručena je Društvu za prava dece sa astmom „Dašak“ za  projekat ispitiva

nja plućne funkcije dece u Srbiji tokom 2013. Donirana sredstva namenjena su kupovini najmodernijeg spirometra, aparata za proveru plućne funkcije, kojim će biti merena plućna funkcija kod dece uzrasta od 6 do 18 godina starosti u 8 gradova Srbije – Kragujevcu, Novom Sadu, Šapcu, Pančevu, Nišu, Užicu, Čačku i Beogradu. Rezultati merenja će omogućiti izradu standarda parametara plućne funkcije dece u Srbiji. Projekat se sprovodi pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dok su njegovi nosioci pedijatri pulmolozi iz pomenutih gradova.

vip-mobile-fond-donacija

Donacija je viša za čak milion dinara od najavljene zahvaljujući odličnom odzivu Vipovih korisnika koji su poklonili više od dve trećine ukupnog iznosa slanjem humanitarnih SMS poruka na broj 2001 tokom novogodišnjih praznika.

 

Zahvaljujući dodatnim sredstvima, projektom će biti obuhvaćeno više gradova nego što je prvobitno planirano, a intenziviraće se i aktivnosti na razvoju saznanja medicinskog osoblja, dece i roditelja o astmi kao jednom od najčešćih hroničnih zapaljenja disajnih puteva kod mališana.

 

Društvo za prava dece sa astmom „Dašak“ formirano je u cilju edukacije i boljeg razumevanja složenog problema dečije astme kod nas, a osnivanje su podržali članovi pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva i pulmolozi Srbije.

 

Ovo je peta godina zaredom da kompanija Vip mobile dodeljuje novogodišnju donaciju. Od 2008. godine Vip je pomagao decu bez roditeljskog staranja, mališane sa hendikepom, slepe i slabovide osobe, kao i žrtve trgovine ljudima u Srbiji.

Leave a Reply