Operateri

VIP MOBILE D.O.O.: Akcija protiv modernih oblika ropstva

Aktivisti nevladine organizacije ASTRA su u uoči Međunarodnog dana ukidanja ropstva, svim zainteresovanim posetiocima prodajnog mesta kompanije Vip mobile u Knez Mihailovoj ulici pružali informacije o ovom gorućem problemu. Predstavnici NVO ASTRA su delili letke i brošure, a uz opšte informacije o trgovini ljudima i preventivnim merama zaštite od ovog oblika kriminala, građani su dobijali i savete korisne za prepoznavanje žrtava i pomoć osobama koje se nalaze u lancu trgovine ljudima. Čitava akcija se istovremeno održala i Vipovim prodajnim mestima u centru Novog Sada i Niša.

Međunarodni dan ukidanja ropstva obeležava se od 1985. godine svakog 2. decembra, u znak sećanja na donošenje konvencije Ujedinjenih nacija za suzbijanje trgovine ljudima i eksploatacije prostitucije. Ova pojava predstavlja veoma ozbiljan zločin i grubo kršenje ljudskih prava i može se klasifikovati kao moderni oblik ropstva, koje nije u potpunosti iskorenjeno čak ni u XXI veku. Trgovina ljudima predstavlja globalni problem koji našu zemlju pogađa višestruko – Srbija je zemlja tranzita, zemlja porekla žrtava trgovine ljudima i zemlja u kojoj se žrtve eksploatišu.

„Usled sve većeg siromaštva, stope nezaposlenosti, rodne, nacionalne i drugih vrsta diskiminacije pri zapošljavanju, raste i izloženost građana Srbije riziku da završe u lancu trgovine ljudima. Nažalost, stepen informisanosti ljudi u Srbiji nije srazmeran prisutnosti ovog problema. Često uvrežene predrasude su da je trgovina ljudima nešto što se ne dešava ili se ne može desiti nama, da muškarci ne mogu postati žrtve, te da su žrtve same krive za ono što im se desilo“, ističu predstavnici organizacije ASTRA, koji su ovom akcijom pokušali da doprinesu razbijanju predrasuda i boljoj informisanosti građana Srbije.

Saradnja kompanije Vip mobile i NVO ASTRA započeta je početkom godine, kada je Vip mobile donirao NVO ASTRA sredstva u iznosu od dva miliona dinara koja su prikupljena tako što se Vip odrekao dela prihoda od SMS poruka koje su korisnici slali tokom novogodišnjih praznika, kao i putem donacija Vip korisnika na humanitarni broj 2001. Zahvaljujući donaciji kompanije Vip, kupljena je moderna telefonska centrala koja je omogućava paralelan rad Astra SOS linije specijalizovane za problem trgovine ljudima 0117850000 i Evropskog broja za nestalu decu 116000. Pored toga, donacijom kompanije Vip je obezbeđeno i službeno vozilo koje članovi NVO ASTRA koriste za terenske akcije, a deo svojih sredstava Vip je namenio i izgradnji snažne mreže psihoterapeuta koji će žrtvama trafikinga pružati neophodnu psihološku pomoć na teritoriji cele Srbije.

Leave a Reply