Operateri

Vip mobile o razvoju informaciono-komunikacionih tehnologija

Izjava Andreasa Grafa o ulozi stranih investitora u ostvarivanju razvojnih ciljeva Srbije : Smatram da bi razvoju informaciono-komunikacionih tehnologija u Srbiji trebalo posvetiti više pažnje jer ovaj sektor ima veoma važnu ulogu u izlasku iz krize. Svi mobilni operateri su nastavili da ulažu u srpsku ekonomiju i pored teških tržišnih uslova još od 2009. godine, tako da učestvujemo sa oko 5% u bruto društvenom proizvodu. U 2012. bi ovaj doprinos trebalo da bude bar na istom nivou, ali bismo svi mi mogli da pružimo i više imajući u vidu da su se informaciono-komunikacione tehnologije dokazale kao pokretači oporavka svetske ekonomije i novi izvor rasta produktivnosti.

U vezi sa pravnim okvirom, očekujemo u 2012. punu primenu novog Zakona o elektronskim komunikacijama. Bićemo zadovoljni ako implementacija podzakonskih akata usvojenih tokom prethodne započne u ovoj godini. Neophodno je i da u što kraćem roku preostala podzakonska akta budu usvojena i prilagođena novom zakonu.

U 2012. godini očekujemo punu liberalizaciju tržišta telekomunikacija, kao i stimulisanje usluga širokopojasnog pristupa internetu. U stvari, liberalizacija svih devet definisanih telekomunikacionih tržišta imaće pozitivne efekte na razvoj same industrije tako da bi ova godinana na neki način trebalo da predstavlja prekretnicu u smislu razvoja tržišta telekomunikacija.

Do sada su svi supešni privrednici u svetu, ali i u Srbiji shvatili da krize dolaze i odlaze u ciklusima i da moramo da budemo proaktivni. Zahvaljujući ovakvom pristupu Vip mobile je ostvario rast u veoma zahtevim makroekonomskim uslovima. U 2011. godini Vipovi prihodi su dostigli iznos od 143.1 miliona evra iskazujući rast od skoro 37% u poređenju sa 104.7 miliona evra koliko smo ostvarili u 2010. godini.

Vip ostaje najveći grinfild investitor u Srbiji, pošto smo od 2007. godine uložili 698 miliona evra, uključujući i iznos za kupovinu licence. Samo u 2011. godini investirali smo 56 miliona evra, prevashodno u izgradnju Vipove sopstvene kvalitetne HSPA+ mreže koja našim korisnicima omogućava brži prenos podataka, kao i u otvaranje novih radnji širom Srbije. U 2010. godini uložili smo 47.5 miliona evra.

Leave a Reply