Operateri

Vip mobile pomaže mrežu psihoterapeuta za žrtve trgovine ljudima

Akcija protiv trgovine ljudima 6. i 7. oktobra u Beogradu organizuje prvi u nizu treninga za psihoterapijski rad sa žrtvama trgovine ljudima čiji će polaznici biti deo mreže stručne podrške osobama koje su prošle kroz ovo traumatično iskustvo širom Srbije. Zahvaljujući podršci kompanije Vip mobile i Evropske Unije kroz program EIDHR, psiholozi, psihijatri i socijalni radnici, koji se u 30 gradova bave psihoterapijom, moći će da unaprede znanje i razmene iskustvo u radu sa osobama koje su doživele ovu vrstu nasilja.

Cilj formiranja mreže psihoterapeuta je da u svakom gradu u Srbiji postoji stručnjak obučen za rad sa žrtvama trgovine ljudima i na taj način krene u rešavanje zabrinjavajuće situacije da su mnoge žrtve prinuđene da odustanu od psihoterapijske seanse zbog nemogućnosti da putuju iz mesta stanovanja u veće gradove.

Ovo je samo jedna od inicijativa koju je NVO ASTRA pokrenula u borbi protiv trgovine ljudima. Pored rada na umrežavanju psihoterapeuta, ASTRA je već formirala mrežu advokata, a organizuje i sprovodi edukacije drugih stručnjaka koji su uključeni u suzbijanje trgovine ljudima – tužilaca, policajaca, socijalnih radnika, advokata i profesora.

Zahvaljujući donaciji kompanije Vip mobile nedavno je omogućen rad telefonske centrale za dve telefonske linije – Evropskog broja za nestalu decu 116000 i ASTRA SOS telefona namenjenog žrtvama trgovine ljudima.

Leave a Reply