Operateri

Vipovi pripejd korisnici već danas komuniciraju bez tereta mobilnog poreza od 10%

Vipovi pripejd korisnici su već danas oslobođeni plaćanja 10% poreza na upotrebu mobilnog telefona, dva dana pre zvaničnog ukidanja ove takse, jer će Vip umesto njih uplatiti ovaj namet državnom budžetu.

Ukidanje poreza od 10% na upotrebu mobilnih telefona će, od 1. januara 2011. godine doneti velike pogodnosti korisnicima zato što će plaćati samo realan, ostvaren mobilni saobraćaj i PDV.  Ovaj porez se, od 1. juna 2009. godine obračunavao na razgovore, poruke, prenos podataka i ostali mobilni saobraćaj.  U toku 18 meseci primene, porez od 10% je negativno uticao na korisnike koji su morali da racionalizuju korišćenje mobilnih usluga, a samim tim i na finansijske rezultate operatera i na investicije u telekomunikacijama. Vip je, zastupajući interese korisnika i celog sektora telekomunikacija, zajedno sa ostalim mobilnim operaterima, u više navrata od Vlade Srbije zahtevao ukidanje ovog fiskalnog nameta.

Leave a Reply