vipzasve
Operateri

VipZaSve: Prvi put minuti prema svim domaćim mrežama uključeni u cenu pripejd paketa

VipZaSve” je jedina pripejd promocija na tržištu u okviru koje korisnik dobija minute prema svim mrežama u Srbiji uključene u cenu pripejd paketa. Uz “VipZaSve” pripejd paket po ceni od 299 dinara korisnik, uz pripejd broj, dobija početni bonus od 50 minuta i 500 SMS ka svim mrežama, 50 MB i dodatnih 500 minuta u Vip mreži, u trajanju od 7 dana.

Nakon toga, korisnik u svakom trenutku slanjem besplatnog SMS-a sa ‚‚?” na 2013 može da odabere jedan od dva paketa sa opcijama za komunikaciju prema svim domaćim mrežama:

vipzasve
Opcija 1: 50 minuta i 500 SMS ka svim mrežama, 50 MB, dodatnih 500 minuta u Vip mreži, u trajanju od 7 dana od dana dopune, po ceni od 200 dinara. Opcija 2: 150 minuta i 1.500 SMS poruka ka svim mrežama, 150 MB i još dodatnih 1.500 minuta u Vip mreži, u trajanju od 30 dana od dana dopune, po ceni od 500 dinara.

Za razliku od standardnih pripejd promocija u kojima dobijeni bonus podrazumeva isključivo razgovore u mreži, uz ,,VipZaSve” minute za razgovore prema svim domaćim mrežama korisnici više ne moraju da planiraju svoju komunikaciju prema tome ko se od njihovih sagovornika nalazi u istoj mreži.

Slanjem SMS-a na kratak kod 2013 i dopunom od 200 ili 500 dinara korisnik dobija novi paket u trajanju od 7, ili 30 dana od dana dopune. Promocija traje do 30. juna 2013. godine, i važi i za nove i za postojeće pripejd korisnike.

Leave a Reply