Operateri

Za dopunu od najmanje 250 dinara – 1000 minuta u mt:s mreži

Za sve prepaid korisnike mt:s je omogućio specijalnu pogodnost

Ako volite mnogo i dugo da pričate, dovoljno je da, u promotivnom periodu od 4. do 18. septembra 2009. godine, izvršite dopunu u minimalnom iznosu od 250 dinara i dobićete dodatnih 1000 minuta koje možete da iskoristite za razgovore u okviru mt:s mreže u domaćem saobraćaju.

Dobijeni minuti važe narednih 7 dana, od trenutka kada ste izvršili dopunu. Broj mogućih izvršenih dopuna za ovu promociju je neograničen, ali se minuti dobijeni ovom promocijom ne sabiraju, odnosno eventualno neiskorišteni minuti, dobijeni prilikom jedne dopune, ne sabiraju se sa minutima dobijenim prilikom sledeće dopune.

Posebna povoljnost je što se na dobijene minute iz promocije ne naplaćuje čak ni uspostava veze. Pričajte 1000 minuta za 0 dinara u mt:s mreži.

Leave a Reply