znakovni-jezik
Operateri

Zaposleni u poslovnicama Telekoma Srbija u Beogradu pružaju usluge i na znakovnom jeziku

Zaposleni u beogradskim poslovnicama Telekoma Srbija završili su obuku pružanja usluga na srpskom znakovnom jeziku i počeli da pružaju usluge i osobama sa oštećenim sluhom. Kompanija je obuku pokrenula u saradnji sa Udruženjem tumača za lica oštećenog sluha Srbije (UTLOSS), kako bi izašla u susret potrebama svih svojih korisnika.

znakovni-jezik

U Srbiji živi više od 50.000 osoba sa oštećenim sluhom i to nije zanemarljiv broj. Telekom Srbija sve svoje korisnike tretira jednako i trudimo se da svoje usluge maksimalno prilagodimo njihovim potrebama. Naše kolege, koje rade u poslovnicama i koje su u direktnom kontaktu sa korisnicima, bile su izuzetno motivisane i brzo savladale znakovni jezik, što se već pokazalo kao dobro u praksi, a jedan od polaznika je i tokom obuke bio u prilici da usluži korisnika sa oštećenim sluhom i da mu pomogne, upravo zahvaljujući usvojenom znanju. To je zapravo najveća satisfakcija, kada ispratite zadovoljnog korisnika. Naravno, ovu akciju proširićemo i na ostale gradove u Srbiji, a u planu nam je i jedan veliki projekat koji će itekako olakšati komunikaciju osoba sa oštećenim sluhom sa hitnim službama“, rekla je direktorka Sektora za PR Telekoma Srbija Marija Bošković.

Rukovodilac trening centra u Telekomu Srbija Biljana Vuksanović podsetila je da je obuka prve grupe polaznika trajala pet nedelja i da je zahtevala aktivno učešće i dinamičan rad. Ona je navela da su pored znakovnog jezika, polaznici bili u prilici da se upoznaju i sa psihološkim profilom osoba sa oštećenim sluhom, i dodala da su prve pozitivne reakcije već zabeležene među korisnicima.

Gluvim i nagluvim osobama značiće mnogo mogućnost da se sporazumeju sa prodavcem. Sada mogu i bez pratnje da odu do poslovnice i da se sporazumeju sami. Svako od njih koristi mobilni telefon jer komuniciraju putem sms poruka“, istakla je potpredsednica UTLOSS-a Julijana Lekić.

Zaposleni iz poslovnica u Beogradu prošli su kroz edukativni program, koji je prilagođen delatnosti kompanije i obuhvata oko 800 odabranih gestova grupisanih u 16 tematskih celina. Pošto su usvojili sve predviđene znakove i konvencionalne fraze, mogu bez problema da odgovore na sva pitanja koja se tiču telekomunikacionih usluga. Prvih dvadesetoro zaposlenih koji su uspešno položili ispit svoja znanja već primenju u praksi u osam poslovnica u Beogradu, a u toku je i obuka druge grupe od 20 polaznika, nakon koje će ova usluga biti proširena i u još šest poslovnica u Beogradu.

Leave a Reply