Mobile

Po Dow Jones indeksu Nokia najodrživija tehnološka kompanija

Kompanija Nokia je proglašena najodrživijom tehnološkom kompanijom po Dow Jones Sustainability indeksu sačinjenom 2010. godine. Nokia je proglašena “tehnološkim supersektor liderom” čime je postala broj jedan u globalnom tehnološkom sektoru po drugi put zaredom.

Dow Jones Sustainability index je globalno rangiranje koje se zasniva na dubokoj analizi korporativne ekonomije, uticaja na sredinu i socijalnih performasi. Kompanija Nokia ocenjena je odličnim ocenama u sve tri kategorije. Sudeći po indeksu, najveća snaga kompanije Nokia posebno se nalazi u oblasti menadžmenta odnosa sa korisnicima, menadžmenta rizika, standarda za dobavljače, politike iz oblasti zaštite prirodne sredine i menadžmenta sistema, prakse rada, stepena privlačenja talenata i razvoja humanog kapitala.

Komentarišući ovu vest, Timo Ihamuotila, izvršni potpresednik i šef finansija kompanije Nokia izjavio je “Biti broj jedan drugi uzastopni put u globalnoj tehnološkoj industriji je sjajno dostignuće koje dugujemo stalnoj i ozbiljnoj posvećenosti zaposlenih kompanije Nokia praksi održivog poslovanja. Za nas, održivost nije samo trend, već način na koji radimo posao. Ostajemo posvećeni ovim aktivnostima i nastavljamo i dalje da koristimo snagu mobilnih tehnologija i pomažemo rešavanju socijalnih, ekonomskih i problema prirodne sredine.”

Razmatrajuči karakteristike 2500 kompanija širom sveta, indeksi se oslanjaju na sud vodećih institucionalnih investitora.

Leave a Reply