Mobile · Operateri

Pozitivni efekat SDI investicija na primeru Vip mobile

Monografija “Grinfild direktne strane investicije u Srbiji” daje odgovor na četiri osnovna pitanja vezana za strane direktne investicije (SDI). Prvo, kako je izgledala evolucija SDI u svetu, regionu i u Srbiji i šta eksperti očekuju u budućnosti. Drugo, kakvi sve mogu biti direktni efekti grinfild SDI na privredni rast i rast produktivnosti. Treće, šta su i kakvi sve mogu biti indirektni efekti SDI (efekti prelivanja) na privredni rast i rast produktivnosti lokalne ekonomije. Četvrto, koji su to preduslovi za privlačenje SDI u pogledu državnih politika i institucija zemlje domaćina. Kao primeri uspešnih grinfild investicija u Srbiji analizirani su Vip mobile, Raiffeisen banka i Ball Packaging. Autori monografije su dr Danica Popović, dr Boris Begović, dr Boško Mijatović i mr Marko Paunović.
U studiji se konstatuje da, zahvaljujući dobro odabranom metodu privatizacije, Srbija od 2000. godine beleži rastući priliv SDI. Ukupna strana ulaganja u 2006. godini su iznosila 4.387 miliona dolara, kao posledica privatizacije preduzeća u telekomunikacijama i duvanskoj industriji. U 2007. godini i prvoj polovini 2008. godine, zbog političkih trzavica, došlo je do pada priliva stranog kapitala, mada ima naznaka da više značajnih stranih projekata čeka na realizaciju. Srbija je, naglašavaju autori, i dalje zemlja sa najmanjim učešćem stranih investitora – izvoznika, što bi trebalo da bude ozbiljno upozorenje kreatorima ekonomske politike prilikom analiziranja rezultata novijih tokova SDI.

Član Upravnog odbora Vip mobile, Roland Haidner, objasnio je na primeru ove kompanije kako grinfild investitori direktno i indirektno utiču na ukupni privredni rast u Srbiji. On je podsetio da je u decembru 2006, nakon inicijalne investicije od 320 miliona i jedan evro za kupovinu licence za trećeg mobilnog operatera, Vip najavio dodatno ulaganje od 250 miliona evra u naredne četiri godine, što ga čini najvećom grinfild investicijom u zemlji do sada. Kompanija je dobila i zvaničnu nagradu za grinfild investitora u 2007. godini, od Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA).

Vip je u 2007. zaposlio 445 mladih, visoko obrazovanih lokalnih stručnjaka, a u anketama je prepoznat kao jedan od najpoželjnijih poslodavaca u zemlji. Preko 50% zaposlenih je ispod 30 godina starosti, a za 37% njih, zaposlenje u Vipu predstavlja prvi posao nakon završenog školovanja. Značajno je napomenuti da su se, zahvaljujući Vipu, u Srbiju vratili i izuzetni domaći stručnjaci koji su radili na drugim većim tržištima telekomunikacija (Kanada, Holandija, Velika Britanija i sl.). Kompanija okuplja motivisane mlade ljude, iz različitih struka, koji žele da razviju i unaprede lokalno tržište mobilne telefonije.  Za njihovu ubrzanu edukaciju, mobilkom austrija grupa je obezbedila više od 40 inostranih stručnjaka koji su, za samo šest meseci, zajedno sa lokalnim timom, postavili i razvili sve osnovne poslovne funkcije unutar kompanije. Domaći eksperti su stekli znanje i iskustvo koje sada uspešno primenjuju na srpskom tržištu, a učestvuju i u projektima unutar grupe.

“Direktne strane investicije olakšavaju integraciju Srbije u napredne svetske trgovinske tokove i istovremeno stvaraju snažne veze sa lokalnim proizvođačima. Na taj način se rast jednog dela industrije reflektuje na rast proizvodnje i nivoa zaposlenosti u drugom delu, u ovom slučaju kod naših poslovnih partnera, što, sve ukupno, značajno ubrzava ekonomski razvoj Srbije“, naglasio je Roland Haidner, član Upravnog odbora Vip mobile.

Upravo na primeru saradnje sa lokalnim preduzećima vide se pozitivni efekti stranih grinfild investicija. Kroz saradnju sa više od 100 domaćih kompanija, Vip je indirektno omogućio otvaranje dodatnih 1.500 radnih mesta.

Saradnja Vipa sa kompanijom STS iz Obrenovca, jedan je od primera posrednog investiranja Vipa u Srbiju koji je generisao dva važna ekonomska faktora, nova radna mesta i izvoz. Nakon privatizacije domaće kompanije „Lola računari“ i dobijanja garancija od strane Vipa da će naručiti određeni broj mobilnih antenskih stubova, STS je pokrenuo proizvodnju i zaposlio 150 novih ljudi. Danas ova kompanija obezbeđuje bazne stanice  ne samo za Vip mobile, već i za ostale članice mobilkom austria grupe.

Jednako je uspešna saradnja i sa kompanijom Konsing, koja je specijalizovana za izradu tehničkih rešenja i kompletan inženjering u oblasti mobilne telefonije. Po dolasku Vipa na srpsko tržište, Konsing je značajno proširio poslovanje i otvorio preko 200 dodatnih radnih mesta.

Po dolasku Vipa u Srbiju, svoja predstavništva je u našoj zemlji razvilo desetak stranih kompanija (Kapsch, Offset, MPG i Hochegger) koje sarađuju sa mobilkom austria grupom a uspešnim domaćim kompanijama, kao što je Nelt, omogućeno je i da započnu širenje poslovanja u regionu.

Pozitivni efekti grinfild investicija mogu se videli i kod transfera znanja lokalnim partnerima. Za distribuciju/maloprodaju Vipovih proizvoda i usluga angažovana su lokalna preduzeća, a Vipove SIM kartice dostupne su na preko 7.000 prodajnih mesta. Do sada je organizovano više od 90 treninga za lokalne partnere u oblasti procedura koje su standardizovane na nivou mobilkom austria grupe, čime je poboljšan i njihov poslovni učinak.

„Moj savet stranim kompanijama je da investiraju u Srbiju, jer je ovo tržište sa velikim potencijalom za poslovanje u mnogim oblastima”, istakao je g. Haidner i dodao da neki skorašnji potezi vlasti najavljuju da bi, radi privlačenja novih i efikasinjeg razvoja postojećih investitora, moglo doći do krupnijih promena u poslovnom okruženju.

Leave a Reply