E-servisi · Mobile

Putem SMS-a do informacija iz geodetskog zavoda

Republički geodetski zavod jasno pokazuje svoje opredeljenje da poboljša komunikaciju sa korisnicima svojih usluga. Republički geodetski zavod omogućio je svim građanima koji podnesu zahtev službi za katastar nepokretnosti, da putem SMS poruke dobiju informacije o završenom predmetu. Ova usluga omogućena je svim korisnicima u Beogradu, Zemunu, Novom Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Šapcu, Valjevu, Užicu, Čačku i Pančevu. Servis pružanja usluga putem SMS omogućen je u svim mrežama mobilne telefonije u zemlji, a za građane su ove poruke potpuno besplatne.

Za pružanje ovakve usluge potrebna je saglasnost korisnika da želi da putem poruke bude obavešten o završetku svog predmeta.

Kod podnošenja zahteva podnosilac zahteva treba da upiše u obrascu broj mobilnog telefona na koji želi da primi informaciju o statusu rešavanja predmeta ili da ga saopšti zaposlenom na šalteru pisarnice koji će primiti zahtev. Podnosilac nije u obavezi da dostavi broj mobilnog telefona.

Kada zahtev bude rešen podnosilac će dobiti SMS poruku kojom se obaveštava o statusu rešavanja predmeta kao i načinu preuzimanja dokumenta.

Servis podržava domaće operatere mobilne telefonije (Telekom, Telenor, VIP).

Strankama je na navedenim lokacijama omogućeno i podnošenje zahteva putem interneta. Do sada klijent je morao više puta da dolazi na šalter Službe za katastar nepokretnosti kako bi realizovao svoj zahtev.

Uvođenjem ovog internet servisa automatizuje se deo aktivnosti na ovom poslovnom procesu, povećava se efikasnost u obradi zahteva i smanjuje broj dolazaka korisnika usluga u prostorije Službi za katastar nepokretnosti.

Uvođenjem ovih servisa RGZ je još jednom jasno pokazao svoje opredeljenje da postane servis građana i poboljša komunikaciju sa korisnicima svojih usluga.

Leave a Reply