a197f0a07e8e4a7fab590af0656a9cc1
Mobile

QR travnjak koji svira

Veliki travnjak sa dvodimenzionalnim QR barkodom na gradilištu u gradu Hefei u Anhui provinciji. Travnjak od oko 6.400 kvadratnih metara, može biti skeniran aplikacijom za smatrtelefone iz vazduha za reprodukciju muzike i video zapisa.

a197f0a07e8e4a7fab590af0656a9cc1

Leave a Reply