Mobile · Operateri

Rast Mobilkom Austria grupe u istočnoj i jugoistočnoj Evropi

U ime mobilkom austria grupe, GfK institut za istraživanje tržišta i javnog mnenja je sproveo istraživanje obrazaca upotrebe i stavova korisnika mobilnih telefona u Austriji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bugarskoj, Srbiji, Makedoniji i Belorusiji. Ukupno 400 privatnih i poslovnih korisnika je ispitano u svakoj od pomenutih zemalja.

“Naše istraživanje obrazaca upotrebe mobilnih telefona među korisnicima u zemljama mobilkom austria grupe jasno pokazuje da je mobilni telefon neophodno sredstvo i u privatnom, i u poslovnom životu svuda, i da njegova važnost kontinuirano raste. Uprkos lokalnim razlikama u pogledu pristupa i usluga , razvoj je jednak u svim zemljama, čak i kada se dešava u različito vreme. U bliskoj budućnosti postoji jak potencijal za rast i otvaraju se uzbudljive perspektive”, reči su Borisa Nemšića, izvršnog direktora Telekom Austria Grupe i izvršnog direktora mobilkom austria.

Mobilni telefon kao sastavni deo svakodnevnog života

U Austriji i Bugarskoj mobilni telefon je već toliko važan da mnogim korisnicima predstavlja zamenu za fiksni telefon: tamo otprilike trećina mobilnih korisnika nema fiksni telefon kod kuće. U drugim zemljama, skoro svako domaćinstvo ima jednu fiksnu liniju. Ipak, u svim zemljama, izuzev Belorusije, skoro svaki drugi korisnik bio bi voljan da otkaže fiksnu telefonsku liniju i da sve pozive obavlja preko mobilnog telefona. Uopšteno govoreći, većina svih poziva se i obavlja preko mobilnih teleona.
Poboljšanje kvaliteta života i bezbednosti je veliki plus
Poboljšanje kvaliteta života zahvaljujući mobilnom telefonu uglavnom se primećuje u poslovnom segmentu: korisnici su posebno zadovoljni u Srbiji, Bugarskoj i Belorusiji.
Takođe, može se primetiti da postoji korelacija između produktivnosti u poslovnoj sferi i tehnološke opreme: značajno je da se više od tri četvrtine ispitanika oseća produktivnijim sa svojom sadašnjom tehnološkom opremom, nego što su bili pre dve godine.
Korisnici se svuda slažu, da je ipak najznačajnija karakteristika mobilnog telefona to što nam omogućava da pozovemo pomoć bilo gde i bilo kad. Sa ovom tvrdnjom su se skoro stoprocentno složili svi ispitanici u svim zemljama gde je istraživanje sprovedeno. Otprilike osam od deset ispitanika u Bugarskoj, Hrvatskoj ili Makedoniji se oseća neugodno kada im je mobilni telefon isključen.

Velika važnost usluga prenosa podataka preko mobilnog telefona

Korišćenje usluga mobilnog prenosa podataka je od sve većeg značaja: pristup Internetu putem mobilnog telefona je usluga koja se trenutno najviše koristi u Austriji i Hrvatskoj. Srpsko i belorusko tržište pokazuju najveći potencijal. Ipak, mobilne usluge manje se koriste u privatnom životu u odnosu na poslovni, gde čak i prezasićena tržišta imaju potencijal rasta.
Posebno je zanimljiva upotreba SMS poruka: u skoro svim zemljama, više od 70% privatnih korisnika šalje SMS poruke – izuzev u Bugarskoj, gde je ovaj procenat ispod 50%. Srbi i Hrvati su pravi SMS zavisnici, jer oni šalju i primaju od 30 do 40 poruka nedeljno. Značaj SMS poruka u poslovnom sektoru je iznenađujući: ovde se broj korisnika te usluge kreće između 55% i 96%.

Veliki uticaj SMS poruka na jezik i kulturu

Jedan od najinteresantnijih rezultata je uticaj SMS poruka na govorni i pisani jezik tinejdžera, i na kulturološke aspekte: više od 56% ispitanika misli da SMS ima veliki uticaj na jezik, dok u proseku oko 57% Srba i Makedonaca smatra da se SMS poruke odražavaju i na kulturu.

“Vrhunci inovativnosti” mobilkom austria grupe

Kao odgovor na sve veći značaj mobilnih komunikacija u zemljama mobilkom austria grupe, sve članice grupe stavljaju najveći akcenat na inovacije. Kompanija mobilkom austria ostvarila je vrhunski rezultat tako što je prva u svetu lansirala komercijalne NFC usluge ili uslugu A1 preko IP-a (kombinacija VoIP-a sa A1 SIM karticom), za koju je nagrađena GBT nagradom za inovacije. Kao primere možemo navesti i UMTS eksperimetalnu mrežu u Minsku i Mogilevu, inovaciju kompanije MDC u Belorusiji, zatim Homebox inovaciju Mobiltela u Bugarskoj i lansiranje HSDPA u Hrvatskoj od strane Vipneta ili UMTS/HSDPA od strane kompanije Si.mobil u Sloveniji. Vip mobile je prvi na srpsko tržište uveo BlackBerry® servis iz Vodafona. “Zahvaljujući razmeni stručnog znanja i najbolje prakse unutar mobilkom austria grupe, Vipovi korisnici su prvi dobili mogućnost da koriste BlackBerry® rešenja iz Vodafona”, dodao je Aleksandar Šperl, predsednik Upravnog odbora Vip mobile.

Leave a Reply