Mobile

RATEL: od 1. jula do 1. oktobra realizovano ukupno 14.503 prenosa brojeva

Republička agencija za elektronske komunikacije obaveštava javnost da je od 1. jula do 1. oktobra 2011. godine realizovano ukupno 14.503 prenosa brojeva iz mreže jednog mobilnog operatora u mrežu drugog mobilnog operatora, odnosno tokom meseca septembra uspešno je izvršeno 5.469 prenosa.

Korisnik može dobiti informaciju da li je određeni broj prenet u drugu mobilnu mrežu na adresi www.prenesibroj.rs pomoću aplikacije koju je razvio RATEL. Na ovoj adresi nalazi se i detaljnije uputstvo za korisnike o prenosivosti broja u mobilnim mrežama, a govorna poruka kojom se osoba koja zove obaveštava da je broj u novoj mreži, glasi: „Pozvani broj je prenet u x – mrežu, molimo sačekajte da se uspostavi veza.“

Leave a Reply