Mobile · Telekomunikacije

RATEL objavio Pravilnik o prenosivosti broja

U „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 5/10 od 05.02.2010. objavljen je Pravilnik o prenosivosti broja u javnim mobilnim telekomunikacionim mrežama Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 01.01.2011.

Pravilnikom se propisuju uslovi koje treba da ispune pretplatnici , operatori mobilne telfonije i RATEL. U smislu ovog Pravilnika prenosivost broja je  mogućnost da pretplatnik na svoj zahtev prilikom promene operatora zadrži dodeljeni broj, a prenos broja je  skup tehničkih i administrativnih postupaka koji se sprovode u toku realizacije usluge prenosivosti broja na način porpisan pomenutim pravilnikom.

Pravilnik nalaže i kreiranje centralne baze podataka prenetih brojeva, koja će predstavljati referentnu bazu podatak koja sadrži podatke za preusmeravanje poziva prema prenetim brojevima i omogućava pravovremeno ažuriranje lokalne baze podataka prenetih brojeva, i sadrži zapise o svim obavljenim radnjam o prenosu broja.

Operatori će biti dužni da svim korisnicima prilikom promene operatora omoguće zadržavanje postojećeg broja, osim u slučajevima ako se radi o neregistrovanom prepaid broju, ukoliko pretplatnik nije ispunio sve obaveze prema operateru, te ukoliko je korisnik postojećeg broja u mreži davaoca kraće od 3 meseca.

Leave a Reply