Mobile

RATEL radi na otkrivanja uređaja koji ometaju funkcionisanje 3G mreža mobilne telefonije

RATEL-ove aktivnosti na isključivanju nestandardnih bezgajtanskih telefonskih aparata

Republička agencija za elektronske komunikacije je sprovela aktivnu kampanju otkrivanja uređaja koji ometaju funkcionisanje 3G mreže mobilne telefonije.

ratel

Dosadašnja iskustva RATEL-a su pokazala da je često reč o uređajima koji se nalaze u svakodnevnoj upotrebi, najčešće bezgajtanskim fiksnim telefonskim aparatima koji rade u skladu sa američkim standardom DECT 6.0 i koriste deo radiofrekvencijskog spektra koji je u našoj zemlji namenjen 3G mreži.

Građani kod kojih su detektovani ovi telefonski aparati su u velikoj meri pokazali razumevanje za RATEL-ove napore da mobilnim operatorima omogući neometan rad. Do početka decembra ove godine 62 korisnika su u pisanoj formi obavestila RATEL da će isključiti svoje gorepomenute telefonske aparate.

Leave a Reply