Mobile

RATEL registrovao neovlašćeno postavljene repetitor/pojačavače signala mobilne telefonije

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) je u etru registrovala određen broj smetnji koje stvaraju repetitori, odnosno dvosmerni pojačavači koji se koriste za poboljšanje pokrivanja prostora signalom iz mreža mobilne telefonije, prenosi AndroidRevija.com. Smetnje pri radu najčešće nastaju zbog lošeg kvaliteta ovih uređaja ili usled nestručne instalacije.

 

RATEL naglašava da ovu vrstu uređajamogu da postavljaju i puštaju u rad samo licencirani operatori mobilne telefonije, odnosno lica ovlašćena od strane ovih operatora.

telenor RATEL registrovao neovlašćeno postavljene repetitor/pojačavače signala mobilne telefonije

Svako neovlašćeno postavljanje ove vrste uređaja, od strane fizičkog ili pravnog lica, podrazumeva sankcije koje su predviđene Zakonom o elektronskim komunikacijama.
Operator mobilne telefonije u čijoj mreži je postavljen ovakav uređaj je u obavezi da obezbedi uslove da isti ne pravi smetnje u sopstvenoj, ni u mrežama drugih operatora.
Takođe naglašavamo da svi tipovi uređaja koji se nalaze u upotrebi moraju da imaju Potvrdu o usaglašenosti RiTT opreme izdatu od strane RATEL-a.

Leave a Reply