mobilna
Mobile

RATEL upozorava na ometanje signala mobilne telefonije

Prema važećoj evidenciji Republičke agencije za elektronske komunikacije, mobilni operatori Telekom Srbija, Telenor i Vip mobile poseduju više od 10.000 dozvola za bazne stanice u okviru svojih mreža na teritoriji Republike Srbije. Kvalitet usluga koje pružaju korisnicima zavisi od samih operatora i njihove mreže, ali i od drugih faktora.

mobilna

Kvalitet usluga može da bude degradiran zbog smetnji koje potiču od nedozvoljenog ili nepravilnog rada radio-stanica koje nisu deo telekomunikacione mreže mobilnog operatora. Problem se javlja kada druge radio-stanice koriste frekvencijske opsege namenjene mobilnim operatorima i na taj način ugrožavaju funkcionisanje mobilne telekomunikacione mreže. Među uređaje koji ometaju prijem signala mobilnih operatora spadaju i bežični telefoni nabavljeni u Sjedinjenim Američkim Državama koji funkcionišu u skladu sa američkim standardima, različitim od evropskih.

Da bi se sprečilo ometanje prijema signala mobilnih operatora, RATEL još jedanput apeluje na građane da ne koriste bežične telefone nabavljene u SAD.

Ometači signala mobilne telefonije

Telekomunikacioni operatori mobilne telefonije svoju delatnost obavljaju u skladu sa Licencom za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne telekomunikacione mreže u skladu sa standardimaGSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000. Licenca daje operatorima mobilne telefonije mogućnost pružanja precizno definisanih servisa i usluga, ali i nameće obavezu da krajnjem korisniku obezbede odgovarajući kvalitet usluga.U skladu sa Planom namene i Planom raspodele frekvencija svakom od operatora su dodeljeni frekvencijski opsezi za GSM, GSM1800 i UMTS/IMT-2000 mrežu. U Tabeli 1. je dat pregled frekvencijskih opsega po mrežama, definisan Planom namene.

MREŽA/STANDARDOPSEZI
GSM890-915 / 935-960MHz
GSM18001710-1785 / 1805-1880MHz
UMTS/IMT-20001885-1920 / 1920-1980 / 2110-2170MHz

Tabela 1. Pregled frekvencijskih opsega po mrežama

Prema važećoj evidenciji Republičke agencije za elektronske komunikacije, mobilni operatori Telekom Srbija, Telenor i Vip mobile poseduju više od 10.000 dozvola za bazne stanice u okviru svojih mreža na teritoriji Republike Srbije. Parametri mreže se stalno kontrolišu, kako od strane mobilnih operatora, tako i od strane RATEL-a.

Kvalitet usluga koje se pružaju korisnicima zavisi od samih operatora i njihove mreže, ali i od drugih faktora. Može se, na primer, desiti da degradacija kvaliteta usluga bude posledica smetnji koje potiču od nedozvoljenog ili nepravilnog rada radio-stanica koje nisu deo telekomunikacione mreže mobilnog operatora. Problem se javlja kada druge radio-stanice koriste frekvencijske opsege namenjene mobilnim operatorima i na taj način ugrožavaju funkcionisanje mobilne telekomunikacione mreže. Naime, oprema koju koriste mobilni operatori ima veliku osetljivost i mogućnost registrovanja signala izuzetno malog nivoa, koji mogu dolaziti sa velikih udaljenosti. Reč je o opremi prilagođenoj prijemu signala koje emituju mobilni telefoni, koji spadaju u uređaje male snage i mogu se nalaziti kilometrima daleko od bazne stanice. Međutim, zbog ovih karakteristika bazne stanice su osetljive i na ometajuće signale, koji takođe mogu biti niskog nivoa i dopirati od udaljenih izvora.

Dosadašnja iskustva RATEL-a su pokazala da, osim uređaja koji su namenjeni ometanju prijema GSM i UMTS signala, i drugi uređaji koji se nalaze u svakodnevnoj upotrebi mogu stvarati probleme u radu mobilne telekomunikacione mreže i degradirati kvalitet servisa koji se isporučuje krajnjem korisniku. Zajedničko za sve ove uređaje je da koriste frekvencije koje su dodeljene mobilnim operatorima i da im, emitujući signal na ovim frekvencijama, stvaraju smetnju, koja se na strani korisnika manifestuje kao nemogućnost uspostave veze i/ili prekid uspostavljene veze… U nastavku teksta je dat kratak opis uređaja koji se najčešće javljaju kao izvor smetnje mobilnim operatorima.

1.Ometači GSM/UMTS signala su uređaji čija je osnovna namena ometanje prijema GSM/UMTS signala u prostoru gde su postavljeni. Broj uređaja ovog tipa je veliki, a neki modeli su prikazani na Slici 1.

Слика 1. Ометачи GSM/UMTS сигналаSlika 1. Ometači GSM/UMTS signala

2.Uređaji namenjeni tržištu Sjedinjenih Američkih Država funkcionišu u skladu sa američkim standardima, koji se razlikuju od evropskih. Upotreba ovih uređaja u evropskim zemljama može dovesti do pojave ometanja signala mobilnih operatora, jer se radne frekvencije jednog broja ovih uređaja poklapaju sa frekvencijama dodeljenim mobilnim operaterima. Od ovih uređaja, najprisutniji i najčešći uzročnici smetnji su bežični telefoni, bebi monitori i bežične kamere.

Bežični telefoni, u skladu sa standardom DECT 6.0,su uređaji namenjeni isključivo tržištu SAD. DECT 6.0 predstavlja američki standard za digitalnu bežičnu komunikaciju i razlikuje se od evropskog standarda, koji se označava kao DECT. Na Slici 2. su prikazani neki od modela PanasonicDECT 6.0 telefona. Svaki od ovih telefona na sebi ima oznaku DECT 6.0 i na taj način se lako prepoznaje i razlikuje od evropskih DECT telefona.

Slika 2. Tri modela Panasonic DECT 6.0 telefona

– Bebi monitori su uređaji poznati i kao bebi alarmi. Tehnički gledano, predstavljaju radio-sisteme koji se sastoje od predajnika sa mikrofonom i/ili video kamerom i prijemnika sa zvučnikom i/ili monitorom. Predajnik je deo uređaja koji se nalazi kod bebe, dok se prijemnik nalazi kod osobe koja čuva bebu. Ukoliko su namenjeni američkom tržištu, bebi monitori su realizovani tako da predajnik i prijemnik ostvaruju vezu na frekvencijama koje koriste mobilni operatori u Evropi. Na Slici 3. su prikazani neki od tipova bebi monitora.

Slika 3. Tri modela bebi monitora

– Bežične kamere takođe mogu biti izvor smetnje mobilnim operatorima. Postoji veći broj uređaja ovog tipa, a jedan od modela je prikazan na Slici 4.

Slika 4. Bežična kamera

Bežični telefoni, bebi monitori i bežične video kamere su samo neki od uređaja koji, ukoliko se uvezu iz Amerike, mogu da stvore smetnje mobilnim operatorima, zbog nekompatibilnosti američkih i evropskih standarda. Odgovarajući uređaji, ali namenjeni evropskom tržištu, mogu da se kupiti u Srbiji, i to je jedan od načina da se izbegne potencijalno ometanje drugih sistema.

Frekvencijski opsezi navedeni u Tabeli 1 su Planom namene i Planom raspodele frekvencija namenjeni isključivo mobilnim operatorima, i nijedan drugi uređaj ne sme koristiti frekvencije iz tih opsega. Ometači GSM/UMTS signala, bežični telefoni, bebi monitori, video kamere ili bilo koji drugi uređaji koji koriste neku od frekvencija iz opsega namenjenih mobilnim operatorima, smatraju se radio-stanicama bez dozvole i lica koja ih poseduju podležu odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama.

 

Mere predostrožnosti za korisnike

 

Pre kupovine i puštanja u rad električnih bežičnih uređaja, neophodno je proveriti usklađenost njihove radne frekvencije sa Planom namene, da bi se izbegli nabavka i korišćenje uređaja koji rade u frekvencijskim opsezima koji im nisu namenjeni i koji zato stvaraju smetnje drugim uređajima i sistemima.Posebnu pažnju treba obratiti prilikom kupovine uređaja u drugim zemljama, zbog postojanja razlike u raspodeli frekvencijskih opsega i standardima koji se primenjuju.

5 thoughts on “RATEL upozorava na ometanje signala mobilne telefonije

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  U gornjem tekstu reci: “Da bi se sprečilo ometanje prijema signala mobilnih operatora, RATEL još jedanput apeluje na građane da ne koriste bežične telefone nabavljene u SAD” treba zameniti recima: “”Da bi se sprečile medjusobne smetnje mobilnih i bezicnih telefona, RATEL još jedanput apeluje na građane da ne koriste bežične telefone nabavljene u SAD”. Jer, kod DECT-a predajna i prijemna frekvencija su jednake zbog upotrebe dupleksa sa vremenskom podelom (TDD).

 2. Aca

  Зар у овој држави нема неко надлежан за проверу увоза уређаја? Коме ми плаћамо порезе?!

 3. Petar

  Pronašao si rupu na saksiji. Odavno je zabranjen uvoz takve telekomunikacione opreme pogotovo bežičnih telefona. Panasonic telefoni su u standardu EU još pre više od 10 godina pogotovo dect tehnologije, a to što neko uveze ispod ruke to nije za magazin a i ko kupi zna šta kupuje jer su pojačanog dometa V6.0.
  Nego koliko zrače bazne stanice to je pitanje i zašto se prodaju mobilni telefoni sa jačim zračenjem nego što treba to je pitanje za GSM provajdere, a ne da pišete o stvari koja je već odavno zakonski ograničena.

 4. Aca

  Опет да поновим питање: Коме ми плаћамо порезе? Нису криви провајдери него држава која не контролише увоз уређаја који више зраче.

 5. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Za vasu informaciju, Aco i Petre:

  Pravila i propisi FCC-a, http://law.justia.com/cfr/title47/47-1.0.1.1.12.4.html, kazu:

  – u paragrafu 15.319 (c): vrsna snaga predajnika ne sme premasiti 100 mikrovata pomnozenoj sa kvadratnim korenom sirine opsega emisije, u hercima;

  – u paragrafu 15.323 (a): sirina opsega emisije treba da je manja od 2,5 MHz.
  S obzirom na prethodno propisano, vrsna snaga predajnika bazng i prenosnog dela DECT 6.0 iznosi najvise: 100 uW x 1581,14 = 158114 uW = 158,114 mW.

  S druge strane, prema podacima “Panasonika”, (http://www.telecomuserguides.com/manuals/filesupload/Panasonic/wireless-phones/What_is_DECT.pdf), vrsna snaga DECT 6.0 predajnika je 100 mW. Ta snaga je neznatno manja od propisane u SAD!

  U ITU-R M.687-2 – ITU (Prilog 2, Tabela 3) e.i.r.p. (ekvivalentna izotropna zracena snaga) predajnika UMTS mobilne stanice je 1 W. Ta snaga je samo oko 10 puta (10 dB) veca od snage predajnika DECT-a.

  Signali predajnika DEC 6.0 baznog i prenosnog dela DECT 6.0 ometaju prijenik UMTS bazne stanice, a signal predajnika mobilne UMTS stanice ometa prijemnik baznog i mobilnog dela DECT 6.0!

Leave a Reply