Mobile · Telekomunikacije

Razvoj i upravljanje naprednom optičkom gradskom mrežom u Švedskoj

Ericsson je potpisao ugovor o daljnjem razvoju i upravljanju gradskom mrežom nezavisnom o operatoru, u gradu Hudiksvallu, Švedska

Ovo je prvi putada je Ericsson preuzeo širenje i rad gradske mreže. Postojeći optički sistem ovog grada već je Hudiksvall učinio centrom za globalne naučne i istraživačke studije.

Gradska mreža temelj je inovativnog komunikacionog okruženja koje Hudiksvall izgrađuje saciljem podupiranja ekonomskog rasta. Širokopojasno rešenje otvorene mreže (open-network) omogućava građanima izbor usluga različitih provajdera  internet usluga. Moći će da odaberu individualizovane, širokopojasne usluge velike brzine, poput IPTV-a visoke definicije i video usluga na zahtev.

Ericsson će upravljati mrežom Zitiusa, operatora otvorene pristupne mreže, do 2016. godine. Prema ugovoru, korporacija će isporučiti i implementirati EDA 1200 optičke pristupne komutatore i metro agregaciju, kao i SmartEdge više uslužne granične usmerivače i proizvode za osnovnu mrežu.

Leave a Reply