Izgled osnovnog ekrana aplikacije daje nam uvid u temperaturu pritisak i vlažnost vazduha
Mobile

Samsung Galaxy S4 kao mobilna meteorološka stanica zahvaljujući 9 senzora

Tvrdnja iz naslova uopšte nije pretenciozna, jer Samsung Galaxy S4 po broju senzora ubedljivoispred svih trenutno dostupnih pametnih telefona na tržištu.

Naime, Galaxy S4  u sebi vešto kombinuje čak 9 senzora(!) i široku lepezu  tehnologija prepoznavanja koje “razumeju” ponašanje korisnika i “oseti” neposrednu okolinu.

Izgled osnovnog ekrana aplikacije daje nam uvid u temperaturu pritisak i vlažnost vazduha

Izgled osnovnog ekrana aplikacije daje nam uvid u temperaturu pritisak i vlažnost vazduha

Galaxy S4 je za sada jedini Android uređaj sa senzorima ambijentalne temperature i vlažnosti vazduha. Ovo znači da S4 ne mora da očitava podatke sa udaljenih meteoroloških stanica što čine ostali Androidi, već sam može da očita sve, a za to nam je potrebna neka od aplikacija kojaočitava kodove sa ovih senzora.

graf pritiska Samsung Galaxy S4 kao mobilna meteorološka stanica

Graf pritiska Samsung Galaxy S4 kao mobilna meteorološka stanica

Graf pritiska sa samo dva zabeležena podatka u najmanjem intervalu od 15 minuta, a sami možete podesiti željeni interval očitavanja sa senzora S4

Na Google Play-u trenutno je dostupno mnogo aplikacija ove vrste, i plaćenih i besplatnih, ali preporučujem Weather Station besplatnu Android aplikaciju koja S4 pretvara u mobilnu meteorološku stanicu sa permanentnim očitavanjem. Tri osnovna senzora koja koristi ova apliakcija su termometarbarometar i higrometar, tako permanentno beleži okolnu temperaturu, pritisak vazduha i vlažnost vazduha. Sve te agregirane podatke možete izvesti u tabelatni fajl i potom koristiti za svakojake analize i grafove.

Dodajući GPS senzor, možete sve ove podatke da pratite po određenim lokacijama, dopunjenopodatkom nadmorske visine zahvaljujući GPS lokaciji, što upotpunjuje podatak o vazdušnom pristisku.

Takođe, sve je upotupnjeno widgetom tako da u svakom trenutku bez ulaženja u aplikaciju možete očitati trenutnu temperaturu, pritisak i vlažnost.

widget 576x1024 Samsung Galaxy S4 kao mobilna meteorološka stanica

widget 576×1024 Samsung Galaxy S4 kao mobilna meteorološka stanica

Izgled Weather Station widgeta sa tri najbitnija podatka

Izvor: androidrevija.com

Leave a Reply