Google Android · Mobile

Skype i na Androidima

Grupa koja je razvila glasovni softver na Internet protokolu Skype objavila je svoju aplikaciju za Android smartphone modele.

Korisnici tih mobilnih telefona će uz pomoć nove aplikacije moći da se kreću listom kontaktata i direktno uspostavlja vezu sa kontaktom kome imaju pristup.

Video pozivi mogu da se obavljaju preko bežičnih mreža WiFi ili 3G, a za razliku od drugih verzija te usluge, korisnici će moći da upravljaju svojim kreditima, upućuju pozive ka fiksnim ili mobilnim linijama, ali i šalju SMS-ove koristeći promotivne Skype tarife.

Da bi usluga mogla da se koristi, potreban je smartphone sa Androidom 2.3+, koji sa prednje strane ima kameru.

Leave a Reply