Mobile

SMS-om struju plaća 4 posto beograđana

Od 22.maja ove godine, na usluzi korisnicima EDB je i mogućnost SMS plaćanja računa za utrošenu električnu energiju, putem DinaCard kartice, bilo da ste MT:S pretpaid ili postpaid korisnik, bilo gde i bilo kada i to po ceni SMS poruke od 5,9 dinara sa uračunatim porezom.

Da biste mogli da koristite ovu uslugu, neophodno je da se registrujete za mobilna plaćanja u banci koja vam je izdala DinaCard karticu. Ukoliko ste već registrovani za ostala mobilna plaćanja koja Telekom Srbija nudi, nije potrebno da se dodatno registrujete.

Kada dobijete mPIN (lični sigurnosni broj koji je poznat samo vama i čijom je upotrebom zagarantovana puna bezbednost prilikom obavljanja novčanih transakcija), smatra se da je proces registracije uspešno završen i da možete da počnete da koristite mPayment uslugu.

Mogućnost plaćanja električne energije mobilnim telefonom u Beogradu koristi 4% potrošača. U “Elektrodistribuciji Beograd” (EDB) kažu za da taj procenat nije mali imajući u vidu da je ovo relativno nov sistem naplate, te da će se u narednom periodu taj broj, verovatno, povećati. Inače, prema podacima “Telekoma Srbije”, u našoj zemlji je trenutno oko pola miliona korisnika registrovano za usluge plaćanja mobilnim telefonom, a polovina njih je iz prestonice.

Leave a Reply