Mobile

Sony Music unlimited usluga

Kompanija Sony novim servisom pokušava da parira servisima kao što su Amazon i Apple Store. Sony je razvio aplikaciju koja omogućava dostupnost njegove usluge za direktno slušanje muzičkih sadržaja preko Interneta “Music unlimited” namenjenu Android smartphoneima.

Nova usluga zasnovana je na popularnoj tehnologiji “oblaka”, tako da se podaci i multimediaj čuvaju na serverima tako da sadržajima možete pristupati nezavisno od sredstava. Sony usluga zasnovana na ovoj tehnologiji lansirana je u decembru, a dostupna je u Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji i Novom Zelandu. Digitalni muzički servis zasnovan je na Qriocity aplikaciji sa Android Marketa.

Leave a Reply