Mobile

Sporazum kompanija Apple i Motorola Mobility

Motorola je tužila kompaniju Apple još pre četiri godine zbog povrede ukupno 18 patenata na koje su polagali prava, da bi kasnije Apple uzvratio na isti način. Sada su ove dve kompanije ipak našle zajednički jezik.

Iako detalji sporazuma nisu poznati javnosti, objavljeno je da nije reč o međusobnom licenciranju patenata, kao što je obično slučaj u patentnim parnicama. Umesto toga, dve kompanije su pristale da zajednički rade na određenim područjima reforme patentnog sistema. Apple i Motorola su vodili parnice u SAD-u i Nemačkoj.

apple motorola

Google je u januaru najavio prodaju Motorole Mobility, a novi vlasnik biće Lenovo, ali ipak Google će zadržati vlasništvo nad većinom Motorolinih patenata.

Leave a Reply