Mobile

Telekom sektor će pomoći izlazak iz krize

Telecom Arena 2009. – regionalna konferencija o elektronskim komunikacijama po peti se put održana je u Zagrebu gde je okupila vodeće stručnjake na području  ICT industrije,  predstavnike regulatornih tela, državne i lokalne samouprave, poslovnog  sektora i članove uprava telekom i IT sektora.

Neke od tema o kojima se tokom ova dva dana raspravljale su: pregled i perspektive telekomunikacijskog tržišta Hrvatske i regiona, novosti na telekomunikacijskom tržištu, regulacija i liberalizacija, digitalna i mobilna televizija, izazovi upravljanja korisnicima u telekomunikacijskom sektoru i pogled investitora na tu industriju. Osim hrvatskog tržišta, bilo je reči i o telekom i ICT tržištu u Srbiji, koja je ujedno i zemlja partner konferencije.

Brz razvoj telekomunikacija i širokopojasnog Interneta, uz dobru saobraćajnu  povezanost, trebali bi da podstaknu migraciju stanovništva iz prenaseljenih gradova u ruralne krajeve, te da ožive regione, a zapuštena sela izvuku iz siromaštva«, kazao je u sredu Gašper Gaćina, predsednik Veća Hrvatske agencije za poštu i elektronske komunikacije (HAKOM) na otvaranju konferencije.

Dražen Breglec, državni sekreta Ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture, naglasio je da je telekomunikacioni sektor (IT) jedno od retkih područja koje u krizi može da povuče napred celu državno ekonomiju, i to zahvaljujući brzom razvoju i još uvek nezasićenom tržištu. U idućem razdoblju, dodao je Breglec, rešavaće se i pitanje raspodele radijsko-frekvencijskih spektara koji će se osloboditi uvođenjem digitalnog i ukidanjem analognog televizijskog signala do 2011. godine. Ali, digitalizacija televizije, kako se čulo, zapinje, jer 50 posto korisnika u Hrvatskoj nije preuzelo vaučere za kupovinu digitalnog priključka.

U tradicionalnoj panel diskusiji predsednika i članova uprava telekom sektora Ericsson kompaniju je predstavljao Milan Živković, direktor strategije, marketinga i poslovnog razvoja Ericssona Nikole Tesle. Tema panel diskusije bila je Telekom sektor u godini recesije.   Milan Živković naglasio je da postoje mere i načini koji mogu ublažiti recesiju u telekom industriji kao što su programi poticanja razvoja širokopojasnog pristupa, podsticanje transformacije jezgrenih mreža prema mrežama nove generacije (NGN) utemeljene na IP, MPLS i ethernet tehnologijama te  namena što značajnijeg dela UHF spektra kao podsticaj za novi investicioni ciklus u mobilnoj telefoniji baziran na LTE tehnologiji.

Leave a Reply