Mobile · Operateri

Telekom Srbija eksperimentalno nudi CDMA tehnologiju – “Telefon+Internet”

Telekom Srbija započeo je eksperimentalnu prodaja paketa “Telefon+Internet” kojim omogućava korišćenje fiksne telefonske mreže i Interneta u područjima gde je zastupljena CDMA tehnologija.

Paket sadrži:
– jedan analogni telefonski priključak,
– usluga brzog pristupa Internetu protoka 128/64kb/s downstream/upstream, sa dinamičkom IP adresom i
– jednom e-mail adresom.

Novina je Internet preko CDMA – usluga koja će moći će da se realizuje u slučajevima kada korisnik od ranije ima realizovan telefonski priključak preko CDMA tehnologije i kada nema realizovan telefonski priključak i traži paket – telefon + Internet.

Leave a Reply