Mobile

Telenor pozivi ka fiksnoj mreži Media Works

Korisnicima Telenora biće omogućeno od 11. juna da pozivaju brojeve u novoj mreži sa fiksnim bežičnim pristupom Media Works.
Pozivi ka mreži „Media Works“ tarifiraće se prema važećem cenovniku za postpejd i pripejd korisnike Telenora na isti način kao i pozivi ka fiksnoj mreži Telekom Srbija.

Leave a Reply