mobile
Mobile

U Kini počinje prodaja mobilnih telefona samo uz ličnu kartu

Od prvog septembra kineski građani koji budu želeli da kupe i registruju fiksni telefon, mobilni telefon i adapter za Internet moraće da prilože svoju ličnu kartu. Ovu odluku je donelo Ministarstvo industrije i informacione tehnologije Kine i obrazložilo u ”Pravilniku o registraciji telefona uz lična dokumenta”. Razlog za donošenje ovakve odluke je želja da se spreči i potpuno iskoreni slanje reklamnih i drugih neželjenih poruka.

mobile

Odluka o kupovini mobilnih telefona uz ličnu kartu uvedena je pre dve godine, ali se te odluke ne pridržavaju svi. Rezultati nedavno sprovedenog istraživanja pokazuju da jedna četvrtina od ukupno milijardu i 112 miliona korisnika mobilne telefonije nije registrovala telefon, što stvara mogućnosti za telefonske prevare i druge nezakonite radnje.

Korisnik telekomunikacionih usluga će u budućnosti, ukoliko želi da ima pristup Internetu, sa operatorom morati da sklopi sporazum, kojim će potvrditi da koristi svoje lične podatke. Ukoliko davalac usluga ne bude registrovao lične podatke korisnika, biće kažnjen novčanom kaznom u iznosu od deset do trideset hiljada juana. Ista kazna je predviđena i za odavanje, uništavanje ili promenu ličnih podataka korisnika od strane operatora.

Cilj ove odluke je jačanje kontrole i sprečavanje telefonskih prevara i drugih nezakonitih radnji.

Leave a Reply