Mobile

U pripremi novi kurs: SMS servisi

SMS poruke su postale jedan od najkorišćenijih i najatraktivnijih komunikacionih kanala. Nijedan drugi komunikacioni kanal ne može da obezbedi da se tako brzo, tačno i na tako velikom broju opipa puls publike (gledaoci, slušaoci, čitaoci). Ne postoji brži i verodostojniji kanal za glasanja, izbore svih vrsta, ankete, istraživanja. Sve pristigle poruke se odmah obradjuju i rezultati su vidljivi u realnom vremenu, a svi podaci se upisuju u bazu.

CET Školski centar prepoznaje potrebe svojih korisnika i u tom cilju im priprema obuku za SMS servise. Za sadržaj kursa pozovite CET Sekretarijat na 3281-614 ili pošaljite e-mail.

One thought on “U pripremi novi kurs: SMS servisi

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    SMS je skracenica od “short message service” – na engleskom, ili usluga, sluzba ili, eventualno, servis kratkih poruka – na srpskom. Prema tome, “SMS servis” i “SMS poruka” su tautoloski oblici.

    “SMS servis” nije komunikaciono kanal. Komunikacioni kanal ili krace kanal (prenosa) je sredstvo za prenos signala u jednom smeru izmedju dve tacke. Kanal prenosa moze se kvalifikovati prirodom prenosenog signala, ili sirinom opsega, ili digitalnim protokom, na primer: telefonski kanal, kanal prenosa podataka, kanal sa sirinom od 10 MHz, kanal sa digitalnim protokom od 34 Mbit/s. U ovom slucaju radi se o SMS kanalu.

    Ovaj komentar predstavlja mali doprinos obrazovnom radu Skolskog centra CET-a.

Leave a Reply