Mobile

U Saudijskoj Arabiji uveden sistem elektronskog nadzora za žene

U Saudijskoj Arabiji je uveden elektronski sistem nadzora za žene, koji pomaže u njihovom praćenju prilikom prelaska granice.

Čuvari žena – staraoci (njihovi očevi, muževi ili braća) sada dobijaju SMS na telefonu sa informacijom da njihova rođaka napušta zemlju.

Kako saopštava Al-Arabiya, takve mere su vlasti donele nakon što je jedna Saudijka, zbog porodičnih problema, pobegla u Švedsku, bez dobijanja dozvole od svog oca. Međutim, po zakonima Saudijske Arabije, žene ne mogu putovati bez pismenog odobrenja staraoca.

Leave a Reply