Mobile

U svetu 6 milijardi mobilnih pretplatnika

U svetu postoji šest milijardi pretplatnika mobilne telefonije, objavila je telekomunikacijska kompanija Ericsson, pri čemu faktički mobilnu telefoniju koristi nešto više od četiri milijarde ljudi. U svetu postoji šest milijardi pretplatnika mobilne telefonije, objavila je telekomunikacijska kompanija Ericsson, pri čemu faktički mobilnu telefoniju koristi nešto više od četiri milijarde ljudi.

Polazeći od činjenice da ukupna svetska populacija broji sedam milijardi ljudi, ispostavlja se da 60 odsto stanovništva koristi mobilnu telefoniju.

Broj pretplatnika se razlikuje od broja faktičkih korisnika, pošto jedna osoba može da ima više brojeva mobilnih telefona, precizirala je švedska kompanija.

Prema proračunima Ericssona, broj pretplatnika svake godine raste u proseku za 13 procenata, a po tempu rasta prednjače najmnogoljudije zemlje na svetu Indija i Narodna Republika Kina.

U tim zemljama živi 35 odsto svih lica koja su se pretplatila na mobilnu telefoniju u poslednjem kvartalu 2011.

Među pet zemalja sa najvećim rastom broja korisnika su, takođe mnogoljude države Brazil, Indonezija i Bangladeš.

Usluge mobilne telefonije treće generacije su dostupne za oko 15 procenata pretplatnika. Oko 75 odsto koristi komunikacije druge generacije, a kakve usluge koristi preostalih 10 odsto korisnika, Ericsson ne precizira.

Iako bezmalo trećinu mobilnih telefona prodatih u 2011. čine smartfoni, njihov udeo je još uvek skroman i njih poseduje tek jedan od deset korisnika mobitela.

Švedska kompanija Ericsson, proizvođač telekomunikacijske opreme, među kojom je i oprema za mobilne mreže, je 2001. zajedno sa japanskom Sony osnovala firmu za proizvodnju mobilnih telefona Sony Ericsson. Firma je postojala do februara ove godine, a onda je Sony preuzeo i udeo Ericssona.

Leave a Reply