Mobile

Ukidanje poreza na mobilnu telefoniju od 1. januara

Ministar za telekomunikacije i informaciono društvo u Vladi Republike Srbije Jasna Matić najavila je danas da će porez na mobilnu telefoniju, koji je uveden kao privremena antikrizna mera, biti ukinut od 1. januara naredne godine.

Matić je nakon otvaranja telekomunikacionog foruma “Telfor 2010” objasnila da će to smanjiti cenu usluga mobilne telefonije za deset odsto, koliko je i iznosio porez, i ponovila da u budžetu za narednu godinu nisu planirani prihodi od dodatnog oporezivanja mobilne telefonije.

Ukidanje tog poreza predstavljaće boljitak za operatere, sektor telekomunikacija i građane, ocenila je ona i objasnila da će građani plaćati jeftinije usluge, a operateri moći više da investiraju, uvedu nove usluge i na taj način povećaju kvalitet mobilne telefonije.

Prema njenim rečima, Srbija će u naredne dve godine od EU dobiti više od 20 miliona evra bespovratnih sredstava namenjenih za digitalizaciju televizije i razvoj informacionog društva, odnosno razvoj usluga elektronske uprave.

Kako Srbija bude napredovala u procesu pristupanja Uniji, tako će joj biti dostupna i druga sredstva, ali to podrazumeva i da se domaće strategije i akcioni planovi usklade sa prioritetima koje je Evropa sebi postavila, napomenula je Matić.

Globalno stanje u informaciono-komunikacionim tehnologijama jeste loše zbog jaza koji postoji između razvijenih zemalja i zemalja u razvoju, saopštila je ona, ali i istakla da je to sektor koji može da napravi ogroman pomak u borbi protiv siromaštva.

Osnovni problem, kako je navela, jeste u konkurentnosti privrede i dostupnosti infrastrukture za elektronske komunikacije, koji su uzajamno povezani jer viši stepen konkurentnosti garantuje i veće investicije.

Srbija mora da pokuša da nadoknadi zaostatak koji je u ovom sektoru nastao tokom devedesetih godina prošlog veka, kao i da unapredi konkurentnost kako bi povećala izvoz i ostvarila ekonomsku stabilnost, poručila je Matić.

Takođe, ona je ponovila da povećanje konkurentnosti osposobljava domaća preduzeća za borbu sa konkurencijom na globalnoj sceni, i ukazala na to da je izgradnja infrastrukture u domenu elektronskih komunikacija ključna pretpostavka u tom procesu.

Leave a Reply