Mobile

Unapređenje mobilnog oglašavanja

IABBritanski Internet oglasni Biro (The Internet Advertising Bureau – IAB) potpisao je ugovor sa britanskim mobilnim operaterima Vodafone, O2,3 i T-Mobile stvarajući na taj način telo čija će dužnost, između ostalog, biti da istražuje mogućnosti i promoviše mobilnu telefoniju kao komunikaciono oruđe u funkciji oglašavanja.

Četvrti član ove mreže je kompanija Orange koja je ranije potpisala ugovor sa IAB. Jedan od osnovnih zadataka biće što hitnije uspostavljanje parametara za utvrđivanja efikasnosti oglasnih poruka emitovanih kroz mobilnu telefoniju.

Leave a Reply