Mobile

UNICEF u partnerstvu sa Telenorom i Algotechom uspostavio novi SMS servis za pomoć ugroženima u Siriji

Preko 4 miliona Sirijaca moralo je da napusti svoje domove zbog ratnih sukoba u kojoj se zemlja nalazi a više od polovine su deca. UNICEF sa svojim partnerima pomaže deci u skloništima za raseljena lica u Siriji i izbegličkim kampovima u susednim zemljama. Cilj ove pomoći je da deca povrate osećaj sigurnosti i osposobe se da se na konstruktivan način nose sa stresom i teškim uslovima u kojima su se našla.

 

Od početka godine, blizu 470.000 sirijske dece dobilo je psihosocijalnu podršku na više od 220 prilagođenih lokacija i uspostavljenim alternativnim okruženjima za učenje, kao što su, na primer, školski klubovi.

unicef

Građani Srbije koji žele da pomognu ugroženoj deci Sirije, pomoć mogu da obezbede preko „Kluba prijatelja UNICEF-a“ –  programa redovnih mesečnih donacija. Prihod ostvaren od donacija kroz Klub namenjen je prvenstveno za realizaciju programa, koje UNICEF sprovodi u Srbiji a 20% od tog prihoda se usmerava na pomoć deci širom sveta, koja su se našla u teškim okolnostima usled vanrednih situacija.

 

Da bi se olakšalo učlanjenje u Klub, UNICEF je u partnerstvu sa kompanijama Telenor i Algotech uspostavio novi SMS servis preko kojeg korisnici Telenorove mobilne mreže mogu da pošalju praznu SMS poruku na broj 9656, i tako  daju saglasnost da se njihov mesečni račun ubuduće zaduži za 100,00 dinara. Članstvo u Klubu se u svakom trenutku može  prekinuti  slanjem SMS poruke „STOP“ na broj 9656.

 

Ako pošaljete poruku na 9656, postajete član Kluba prijatelja UNICEF-a i pomažete uspostavljanje predškolskih programa u mestima u Srbiji, zatim unapređenje zdravstvene zaštite najugroženije dece, inkluziji dece sa smetnjama u razvoju u školu i život njihove zajednice, prevenciji i smanjenju nasilja u školama u Srbiji kao i u spašavanju života najuzgroženije dece u svetu.

Leave a Reply