Mobile

Upotreba mobilnih komunikacija kod Fortune 50 kompanija

Burson-Marsteller je završio novu dokaznu studiju u vezi sa integrisanim komunikacijama. Rezultati pokazuju da čak 62 odsto 50 najuspešnijih kompanija imaju kapacitete i infrastrukturu da sa svojim interesnim grupama komuniciraju putem nekih kanala mobilne komunikacije (sajtovi koji su prilagođeni mobilnim telefonima, odgovarajuće aplikacije, SMS i poruke, QR kodovi…).

Ipak, samo 39% tih kompanija ističe te kanale na svojim korporativnim sajtovima. Dakle, kreirali su prisustvo u mobilnim komunikacijama, ali nisu proaktivni u njihovoj upotrebi.

Leave a Reply