Mobile

Viigo – napredni mobilni RSS čitač

Viigo Personal je besoaltna aplikacija za Blackberry i Windows Mobile mobilne uređaje koji prevazilazi mogućnosti standardnih mobilnih RSS čitača. Sa Viigo aplikacijom, možete da budete ažurno obaveštavani o svakoj promeni na vašem omiljenom blog, news portalu ili u vestima, gde god da se nalazite.

Ovaj RSS agregator pored standardne funkciej agregiranja RSS izvora nudi i fukcije poputprikaza lokalne progonoze vremena, loklanih vesti, događanja i još mnogo toga. Još jedna zanimljiva osobina aplikacije su  “Kanali” koja omogućavaju podešavanje kanala po određenim interesovanjima, te povlačenje sadržaja sa interneta prema zadatim kriterijumima.

Pored besplatne verzije postoji i plaćena Viigo Publisher namenjena web izdavačima, koja dodatno pomaće u ostvarivanju komerzijalizacije mobilnih sadržaja, i Viigo Enterprise verzija, koja se integriše sa  Blackberry Enterprise serverom i uređuje organizaciju sadržaja koji se isporučuju korporativnim korisnicima.

Leave a Reply