Mobile

Vip mobile ustupio 6 satelitskih telefona Sektoru za vanredne situacije MUP Srbije

Kompanija Vip mobajl ustupila je šest satelitskih telefona Sektoru za vanredne situacije MUP Srbije, kako bi olakšali komunikaciju sa spasilačkim timovima u oblastima gde druge veze ne funkcionišu.

Za prenos signala biće korišćen satelitski kanal koji Vip zakupljuje kao član Telekom Austrija Grupe, a tamo gde bude moguće i Vipova mobilna mreža.

vipzasve

Pomoćnik načelnika Sektora za vanredne situacije Bojan Kostić zahvalio je direktoru Vipa, Dejanu Turku, na podršci kroz satelitsku vezu i mobilne uređaje koji su takođe dostavljeni pre dva dana.

“Svesni smo da je zbog spašavanja ljudi i njihove imovine svaki minut u komunikaciji važan i zato na ugroženom području imamo spremne tehničke timove koji aktiviraju Vipov signal čim stigne struja ili se osposobe lakalni prilazi do naših baznih stanica”, istakao je Turk.

Leave a Reply