Mobile · Operateri

Vip prvi omogućio korisnicima direktno pozivanje hitnih službi preko međunarodnog broja 112

Vip centrala automatski spaja korisnika sa operaterima službi Hitne pomoći, Policije ili Vatrogasne brigade u regionu u kome se nalaze. Servis je dostupan sa i bez SIM kartice i besplatan je.

Zahvaljujući centralizovanom pozivnom sistemu, od danas je Vipovim korisnicima omogućeno da preko međunarodnog broja za hitne slučajeve 112 budu direktno povezani sa odgovarajućim dežurnim službama u mestu gde se trenutno nalaze.

Vip korisnici se, pozivanjem broja 112 i jednostavnim biranjem jedne od tri opcije iz menija, direktno spajaju sa hitnim službama – Policijom (taster 1), Hitnom pomoći (taster 2) i Vatrogascima (taster 3). Na ovaj način omogućena im je brža i efikasnija komunikacija, kao i pravovremena reakcija hitnih službi ukoliko se nađu u nekoj od nepredvidivih životnih situacija. Ovime je takođe rešen i problem korisnika telefona određenih proizvođača, koji zbog posebnog dizajna, ne omogućavaju biranje brojeva sa dve cifre među kojima su i brojevi 92, 93 i 94 preko koji se u Srbiji kontaktiraju dežurne službe.

Do sada su korisnici u Srbiji nakon pozivanja broja 112 bili usmeravani na obaveštenje o brojevima hitnih službi, tako da je bilo potrebno obaviti još jedan poziv da bi željeni kontakt bio uspostavljen. Vip je prvi i jedini operater do sada koji omogućava direktno povezivanje sa hitnim službama jednostavnim pozivanjem međunarodnog broja 112.

Novi Vipov sistem ima geografsku inteligenciju i mogućnost lokacije mobilnog telefona, tako da automatski povezuje korisnika sa hitnom službom u regionu u kome se nalazi. Tako, na primer, korisnika koji se javlja iz okoline Kragujevca, automatski spaja sa hitnim službama u Kragujevcu. Na ovaj način posebno je olakšana komunikacija stranim državljanima koji se nalaze u tranzitu na teritoriji Srbije.

Servis je Vip korisnicima dostupan sa i bez SIM kartice, na srpskom i engleskom jeziku i besplatan je.

Uvođenjem jedinstvenog sistema pozivanja hitnog broja 112, Vip je napravio još jedan korak napred u ispunjavanju bezbedonosnih standarda Evropske unije i pokazao prednosti članstva u mobilkom austria grupi koja je ovaj savremeni sistem komunikacije u hitnim slučajevima već primenila u nekoliko zemalja.

Leave a Reply