Mobile · Operateri

Više besplatnih razgovora i SMS u Mix-u

Korisnike Mix postpaid tarifnih profila, od 1. marta mt:s nagradjuje sa do 30% više SMS poruka i minuta uključenih u mesečnu pretplatu. U tarifnom paketu Mix 1000 korisnici  će o sada, umesto dosadašnjih 250 minuta razgovora ka svim mrežama i 250 besplatnih poruka, ubuduće dobijati 325 besplatnih minuta razgovora i 325 besplatnih poruka.

Mobilna telefonija Srbije od danas 1. marta uvodi za korisnike Mix tarifnih profila novi obračunski interval, tako da će se razgovori nakon potrošenih minuta uključenih u pretplatu tarifirati po sekundi nakon prvog minuta.

Na isti način, za poslovne korisnike tarifnih profila Biznet 5, Biznet 10 i Biznet 20 razgovori će se ubuduće obračunavati po sekundi nakon prvog minuta.

Leave a Reply